Historie
Home Základní informace Organiz. struktura Zaměření Historie Referenční stavby Galerie

E - Mail

 

  Společnost vznikla v roce 1991 privatizací střediska Truhláři s.p. Stavomontáže Praha,  které vznikly ze závodu 05 n.p. Průmstav Praha.První akcí nové společnosti byla montáž  výrobků Jitony České Budějovice na rekonstrukci Rudolfina. Základem naší činnosti je   spolupráce s velkými společnostmi jako je Průmstav, Vojenské stavby, Konstruktiva atd.  Počet zaměstnanců byl největší v době dokončování rozestavěných panelových domů a to  až 60 truhlářů. V té době se pohybovaly roční tržby kolem 30 mil. Kč.  V současnosti se počet zaměstnanců ustálil na 10-15 truhlářích a tržby činí 10-15 mil.  Kč ročně dle skladby zakázek.